STAVEBNÍ FIRMA XEDOS S.R.O., REALIZUJE STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE OD ROKU 2004.

O NÁS

Společnost XEDOS, s.r.o. realizuje stavby a stavební práce všech typů již od roku 2004.
Mezi její významné zákazníky patří jak soukromé osoby, tak i korporátní a vládní sektor.
Naše firma posyktuje služby v celé ČR i zahraniční s hlavní centrálou v Praze.
Jsme Vám k dispozici v plné šíři služeb uvedených v této internetové prezentaci,
ale také jsme plně otevřeni jakýmkoli projektům mimo standardně nabízené portfolio.
Jsme držiteli všech zákoných osvědčení i nadstandardních Certifikátů jako ISO 9001 : 2008 (management jakosti),
ISO 18001 : 2007 (systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci)
a ISO 14001 : 2004 (management systému environmentální ochrany).

HISTORIE

Společnost vznikla v roce 2004 z iniciativy několika společníků zaměřujících se na řemeslné práce ve stavebnictví.
V roce 2006 byla společnost odkoupena nynějším jednatelem, který je jediným společníkem.
Spolu s týmem zkušených kvalifikovaných řemeslníků (většina bývalých společníků)
provedl jednatel modernizaci řízení společnosti, rozdělení pracovních náplní a odpovědností mezi zaměstnance.
V následujících dvou letech firma působila na trhu jako subdodavatel stavebních práci
pro velké stavební firmy (generální dodavatele staveb).
V letech 2008-2010 firma postupně začala s výstavbou rodinných domů „na klíč"
a s rekonstrukcemi nemovitostí přímo pro investory a developerské společnosti.
Společnost si v těchto letech zajistila pečlivým výběrem řemeslníky všech stavebních oborů,
potřebných pro výstavbu bytových i nebytových budov.
Vzhledem ke změně ekonomické situace a ztrátě důvěry státu k velkým společnostem,
se koncem roku 2010 jednatel a vedoucí zaměstnanci rozhodli zabývat získáváním a realizací veřejných zakázek.
V souběhu se subdodavatelskou činností, se společnosti podařilo v polovině roku 2011 získat první veřejnou zakázku,
kterou s dalšími dvěma před koncem roku 2011 řádně dokončila a předala.

SOUČASNÝ STAV A PROFIL SPOLEČNOSTI

V současnosti tvoří 75% našich objednatelů státní instituce, které oslovujeme na základě veřejně vydaných zakázek.
Zbylých 25% objednatelů tvoří fyzické osoby, jejichž poptávky k naší společnosti vycházejí
z doporučení objednatelů předchozích zakázek, či od osob, které se na předchozích zakázkách podíleli.
Firma celoročně zaměstnává 30 řemeslníků, zejména pak ty, kteří se o budování společnosti od roku 2004 zasloužili.
Všichni zaměstnanci společnosti neustále pracují na zdokonalování systému spolupráce s našimi dodavateli a objednateli,
tak aby vždy docházelo ke zlepšení organizace výstavby.

CERTIFIKACE

Společnost XEDOS s.r.o. je držitelem certifikátu:
ISO 9001 - management jakosti
ISO 18001 - systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci
ISO 14001 - management systému environmentální ochrany.

Seznam dokumentů:
Osvědčení o registraci DPH
Pojištění
Výpis z obchodního rejstříku
Živnostenský list
ISO 9001 : 2008 (management jakosti)
ISO 18001 : 2007 (systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci)
ISO 14001 : 2004 (management systému environmentální ochrany)
Weber
Baumit

Tyto certifikáty společnost pravidelně obnovuje.

REFERENCE

VÝMĚNA OKEN, OPRAVA FASÁDY A PAVLAČE

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KULTURNÍHO STŘEDISKA KORUNA

ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA

 
 

NABÍZÍME

STAVBA

Společnost XEDOS s.r.o. se od svého založení orientuje zejména na rekonstrukce a novostavby bytových i nebytových domů.

PROJEKTOVÁNÍ

Projektujeme širokou škálu typů domů od standardizovaných projektů až po vysoce individualizované díla.

 
 

KONTAKTY

Adresa společnosti:

XEDOS s.r.o.
Kutnohorská 309/84
109 00 Praha 10
IČ: 271 21 852
DIČ: CZ27121852

Adresa pro doručování:

Hlohová 1236/2d
106 00 Praha - Záběhlice

Jednatel společnosti:

Ing. V. Nemesh
Tel: +420774887486
E-mail: info@xedos-stavby.cz